Policija u zajednici

Zajedničko rešavanje problema

Ko smo mi?

Mi smo interdisciplinarna istraživačka grupa iz Rurskog univerziteta u Bohumu (Nemačka) i Jagelonskog univerziteta u Krakovu (Poljska) sa ekspertizom iz oblasti sociologije, prava, lingvistike i nauke o policiji. Naša istraživačka grupa je deo Istraživačkog projekta EU – informaciono-komunikacione tehnologije za rad policije u zajednici [ICT4COP]. Ovaj projekat uključuje brojne istraživače iz 10 različitih univerziteta i institucija širom Evrope. Ona se sastoji od 11 radnih paketa u okviru kojih se sprovode terenska istraživanja u ukupno 11 „zemalja-slučajeva” širom centralne Amerike, jugoistočne Evrope, Afrike i Južne Azije.

 

Naš cilj je da procenimo i analiziramo rad policije u zajednici u različitim postkonfliktnim društvima, sa fokusom na pitanje kako informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) mogu da doprinesu njegovom uspehu. Fokus projekta je na tome da se stekne bolje razumevanje lične bezbednosti u postkonfliktnom okruženju. Istraživanje je interdisciplinarno, sa zajedničkom, sveobuhvatnom kvalitativnom metodologijom i snažnim fokusom na diseminaciju i korišćenje istraživačkih rezultata. Ovaj veb-sajt predstavlja jedan od mnogih primera napora za ulaganje u diseminaciju.

 

Izazov

Tamo gde omanu konvencionalne reforme policije (tipa „odozgo-nadole”) – policija u zajednici obećava, ali podrazumeva i izazove. Postkonfliktna društva, iako se razlikuju u većini pogleda, imaju nešto zajedničko: javne institucije, uključujući i policiju, se smatraju slabim i nedostojnim poverenja. Zloupotreba policijskih ovlašćenja, koruptivne radnje i nekažnjivost su osobine kojima ljudi često opisuju svoje vlasti.

Ovaj istraživački projekat nastoji da bolje razume ovakve i njima srodne izazove, kao i da predloži nove načine njihovog rešavanja. Pitanja koja treba rešiti uključuju:

  • Da li policija u postkonfliktnim društvima može postati javna služba, a ne samo javna vlast?
  • Da li je policija u postkonfliktnim društvima odgovorna stanovništvu i da li je kadra da odgovori na rodno uslovljen kriminal, kriminal koji pogađa mlade, kao i na pretnje vezane za ovu populaciju?
  • U kojoj meri informaciono-komunikacione tehnologije mogu da doprinesu ili da odmognu unapređenju lične sigurnosti ranjivih grupa?

 
 

feltes thomas   

Prof. dr Tomas Feltes, MA

Lider za RP10 i RP5 do avgusta 2019.

Zemlja fokusa: Kosovo

Rurski univerzitet u Bohumu

Pravni fakultet

Katedra za kriminologiju, kriminalnu politiku i nauku o policiji

Naučna oblast: Pravo i nauka o obrazovanju

     
singelnstein tobias  

Prof. dr Tobias Zingelnštajn

Lider za RP10 and RP5 od avgusta 2019.

Zemlja fokusa: Kosovo

Rurski univerzitet u Bohumu

Pravni fakultet

Katedra za kriminologiju

Naučna oblast: kriminologija i pravo

     
coenders fabienne  

Fabijen Koenders, MSc

Lider – predstavnik za RP10 i RP5

Zemlja fokusa: Kosovo

Rurski univerzitet u Bohumu

Pravni fakultet

Katedra za kriminologiju, kriminalnu politiku i nauku o policiji

Naučna oblast: sociologija

     
czapska janina  

Prof. dr Janjina Čapska, MA

Članica RP10

Zemlje fokusa: Bosna i Herzegovina, Srbija

Jagelonski univerzitet u Krakovu

Fakultet prava i administracije

Katedra sociologije prava

Naučna oblast: Pravo i nauka o policiji

     
struzinska katarzyna  

Katažina Struzinjska, MA

Članica RP10 i RP6

Zemlje fokusa: Bosna i Herzegovina, Srbija

Jagelonski univerzitet u Krakovu

Fakultet prava i administracije

Katedra sociologije prava

Naučna oblast: Zakon i lingvistika

     
kwoka tomasz  

Tomaš Kvoka, MA

Član RP10

Zemlja fokusa: Srbija

Jagelonski univerzitet u Krakovu

Filološki fakultet

Institut za slovensku filologiju

Naučna oblast: Lingvistika

RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme