Policija u zajednici

Zajedničko rešavanje problema

Glavni cilj ove sekcije je da predstavi ključna pitanja vezana za učešće članova zajednice u procesu implementacije policije u zajednici. U sekciji će biti obrađena sledeća važna pitanja:

  • Izgradnja partnerstava i jačanje saradnje između različitih aktera iz oblasti bezbednosti na lokalnom nivou.
  • Korišćenje policije u zajednici za pozivanje lokalne zajednice na delanje i njihovo angažovanje na rešavanju lokalnih problema vezanih za bezbednost
  • Moguća upotreba alata IKT za unapređenje odnosa između policije i zajednice, kao i za izgradnju lokalnih partnerstava.

Ova sekcija će biti zasnovana na pristupu odozdo nagore (bottom-up), pristupu zasnovanom na dokazima i konstruktivnom pristupu rešavanju problema. Ona će se baviti i najčešćim izazovima u procesu implementacije policije u zajednici; predstaviti odabrane najbolje prakse i dati opšte savete o tome kako prilagoditi najbolje prakse iz drugih zemalja potrebama lokalne zajednice.

  • E-učenje
  • E-biblioteka
  • Najčešća pitanja
RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme