Policija u zajednici

Zajedničko rešavanje problema

Policija

Glavni cilj ove sekcije je da predstavi ključna pitanja vezana za ulogu policije u sprovođenju rada policije u zajednici. Tu će biti razmatrana sledeća ključna pitanja:

  • Izgradnja i jačanje poverenja u policiju
  • Rad policije u zajednici kao mogući izvor legitimizacije policije
  • Unapređenje imidža policije
  • Moguća upotreba alata IKT u poboljšanju odnosa između policije i društva

Ova sekcija se zasniva na pristupu zasnovanom na dokazima i konstruktivnom pristupu rešavanju problema. Takođe će se baviti i najčešćim izazovima u procesu sprovođenja rada policije u zajednici; predstaviti odabranih relevantnih najboljih praksi i dati opšte savete o tome kako prilagoditi najbolje prakse iz drugih zemalja potrebama lokalne zajednice.

RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme