Policimi në komunitet

Të zgjedhim probleme bashkë

Kjo faqe në internet është pjesë e projektit të financuar nga BE ICT4COP

 ICT4COP 10

Na vizitoni në www.communitypolicing.eu

 

Projekti ICT4COP është pjesë e programit EU Horizon 2020.

 Horizon

RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme