Policimi në komunitet

Të zgjedhim probleme bashkë

Mjet i mësimit elektronik për policimin e orientuar drejt komunitetit

E learning screenshot

Shkarkoni mjetin e mësimit elektronik këtu!

 

Hapni skedarin pop-up "E-learning-COP.ppsm" dhe filloni menjëherë: nuk ka nevojë për instalim!*

ose

Ruani në kompjuterin tuaj për të hyrë dhe për të shfrytëzuar veglën e mësimit elektronik kur të doni dhe ku të doni!

 

police box     case box     background box

 

 

Fletë përgjigjet

Dëshironi të dini përgjigjet për pyetjet dhe ushtrimet brenda veglës e-mësimore? Gjeni ato këtu!

 

Niveli 1: Përcaktimi i PB

ict4cop cover answer sheet 01
Shkarkoni fletën e përgjigjeve 1 si pdf-dokument

 

Niveli 2: Zbatimi i PB

ict4cop cover answer sheet 02

Shkarkoni fletën e përgjigjeve 2 si pdf-dokument

 

Niveli 3: Ndërtimi i Partneriteteve

ict4cop cover answer sheet 03

Shkarkoni fletën e përgjigjeve 3 si pdf-dokument

 

Niveli 4: Zgjidhja e problemeve

ict4cop cover answer sheet 04

 Shkarkoni fletën e përgjigjeve 4 si pdf-dokument

 

*Ky mjet i mësimit elektronik është një skedar Slide Show me aktivizim makro Microsoft PowerPoint Open XML (.ppsm). Prandaj, PowerPoint duhet të jetë i instaluar në kompjuterin e përdoruesit.

RUB LogoUniversity KrakowEU flagNMBU Logo
ICT4COP: A Research Project
funded by the EU Commission's
Horizon 2020 Research & Innovation Programme